Mogelijkheden nieuwe energiewet

De rijksoverheid werkt aan een wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet. Dit wetsvoorstel beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen, nieuwe Europese regelgeving te implementeren en invulling te geven aan afspraken uit het Klimaatakkoord uit 2019.

De nieuwe wet moet de beleidsdoelen van de overheid op gebied van energie bewaken (CO2-arm, betrouwbaar, betaalbaar, veilig en inpasbaar in ruimte). Een belangrijk onderdeel van de nieuwe energiewet is de ruimte die wordt gegeven aan nieuwe markt-initiatieven en het officieel vastleggen van de rechten van energiegemeenschappen. De nieuwe wet moet het mogelijk maken om in zo’n energiegemeenschap onderling energie te verhandelen en gezamenlijk opslaan, zoals we voor het FODEO-project voor ogen hebben.

Job Swens, partner in het FODEO-project, werkt actief mee aan de nieuwe energie wet. Zo weet hij de ervaringen uit praktijkprojecten te vertalen naar nieuwe wet- en regelgeving. Voor vragen over de nieuwe energiewet en de nieuwe kansen voor energiegemeenschappen kun je contact opnemen met Job via job.swens@j-ob.nl of via het contactformulier op deze website.

Voor meer informatie en het volledige wetsvoorstel, kijk op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/26/wetsvoorstel-energiewet-uht