FODEO-project in 2022

Dat het FODEO-project ook in 2022 actueel is, blijkt wel uit de nieuwsberichten van de afgelopen maanden. Klimaatexperts waarschuwen steeds sterker voor de effecten van klimaatverandering en tegelijkertijd loopt het Nederlandse stroomnet vol. Zo erg zelfs dat lokaal bedrijven niet meer kunnen worden aangesloten en ook het aansluiten van nieuwe opwek van duurzame energie in gevaar komt.

Binnen FODEO werken we aan een systeem dat zowel moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en een oplossing moet vormen voor de congestie van het energienet. Door energie duurzaam op te wekken en zoveel mogelijk lokaal te verbruiken en opslaan slaan we twee vliegen in een klap.

In 2022 zetten we de volgende stappen in het FODEO-project:

Uitlezen van de slimme meter om energiedata te verzamelen

We gaan van bestaand woningen in Oosterwold energiedata uitlezen via de slimme meter. Met die data krijgen we een idee van het realistische verbruik en opwek van woningen in Oosterwold. Deze data kunnen we vervolgens gebruiken bij berekeningen van verhandel- en opslagsystemen en de business case voor energiegemeenschappen.

We zijn nu op zoek naar bewoners van Oosterwold die hun energiedata willen delen om bij te dragen aan het onderzoek. In ruil voor deelname krijg je toegang tot een dashboard waarop je de energiestromen van jouw woning en de buurt kunt inzien. Meld je aan via:

oosterwoldenergie.nl/aanmelden

Toepassen van ‘smart energy management’ in woningen

Om ook het daadwerkelijk verhandelen en de aansturing van apparatuur in de woning te testen, plaatsen we in geselecteerde woningen een ‘smart energy management’ module (SEM). Dat apparaat houdt de energiehuishouding in de woning bij en kan aan de hand van de gemeten data ook apparatuur, zoals een warmtepomp of laadpaal, aansturen. Zo testen we of het lukt om de energievraag (in de woning en in de buurt) optimaal af te stemmen op de opwek van duurzame energie.

Simulatie lokale waterstofopslag

Met de data die we uit de hierboven genoemde metingen hebben verzameld gaan we een simulatie uitvoeren voor energieopslag. Dat doen we aan de hand van een bestaand systeem voor het omzetten en opslaan van waterstof. Door die simulatie krijgen we een goed idee van de haalbaarheid en business case van lokale opslag van energie mbv waterstof.

Onderzoek organisatie energiegemeenschap

Naast alle technische onderdelen van het onderzoek, werken we ook aan het ontwerp van de organisatie en de informatievoorziening rondom de energiegemeenschappen. Hoe krijg je mensen zover om er aan deel te nemen? Welke vragen hebben ze en welke informatie hebben ze nodig om de juiste keuzes te maken? Hoe komt een energiegemeenschap eruit te zien qua organisatie en hoe regel je inspraak, verantwoordelijkheden en rechten van de individuele leden? Allemaal vragen waarop we in FODEO antwoord op gaan geven.

Dat alles doen we in samenspraak met bewoners. We staan continu met bewoners in gesprek om te zorgen dat wat we bedenken ook aansluit bij hun praktijk.

Wil je ook meepraten? Stuur een bericht via de contactpagina!