Onwikkelingen en lessen uit Oosterwold

FODEO wil aansluiten bij de unieke setting van Oosterwold en haar bewoners. De keuze voor veel mensen om duurzaam of zelfs autarkisch te wonen sluit aan bij de doelstelling van het FODEO-project, zoveel mogelijk lokaal verbruik en opslag van duurzaam opgewekte energie.

In verschillende media is de afgelopen tijd over Oosterwold gesproken, over de ontwikkelingen die daar spelen en de lessen die daaruit zijn geleerd. Hieronder zijn een aantal van die interessante artikelen / reportages te lezen:

Omroep Flevoland: Bewoners willen meer betrokken worden bij de besluitvorming over oosterwold

Bewoners willen niet per se alles zelf doen. Bewoners vragen de gemeente om bepaalde taken over te nemen en daar betrokken bij te zijn zoals in het filmpje blijkt op het terrein van waterzuivering en riolering.

Binnen FODEO ervaren we ook veel bereidheid bij de bewoners om meer regie op het terrein van energiehuishouding. In Flevoland bereikt het energienet haar maximale capaciteit en regie om hier meer flexibel mee om te gaan kan meer zekerheid geven voor de toekomst. Met FODEO proberen we met verschillende clusters van bewoners hier invulling aan te geven.

Omroep Flevoland (Youtube): Oosterwold in Almere is minder tot buurtschap ontwikkeld dan verwacht

Dit filmpje ondersteund de spagaat die wij ook tegenkomen. In Oosterwold is iedereen sociaal betrokken en kunnen verschillende buurtschappen ontstaan. Echter is dat niet vanzelfsprekend en gemakkelijk te organiseren.

Naast samen de weg aanleggen is ook een potentieel gezamenlijk opwekken en gebruik van energie. Dat heeft veel voordelen, maar niet altijd eenvoudig te organiseren. In FODEO werken we nu met vijf van dergelijke klusters om energie-opwek- en -opslag mogelijk te maken.

NUL20: De lessen van Oosterwold

In dit artikel worden een aantal lessen van Oosterwold behandeld. Daarin wordt onder andere gesproken over het spanningsveld tussen individualisme en gezamenlijk oppakken van de aanleg van wegen en afvalwaterzuivering. Vergelijkbare uitdagingen spelen bij het opzetten van energiegemeenschappen in FODEO.

Volkskrant: In het ‘Wilde Oosten’ van Almere bouwen bewoners alles zelf: huizen, straten, riolering

Dit artikel in de Volkskrant laat de gedrevenheid en diversiteit van de bewoners zien. Binnen Fodeo proberen we met diverse groepen bewoners de energiehuishouding te optimaliseren en de bewoners daarbij te ondersteunen.